teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Janusz Minkiewicz

nie żyje
ur. 1914-06-15, Petersburg
zm. 1981-05-29, Warszawa

Biografia

Janusz Minkiewicz (15 VI 1914 Petersburg - 29 V 1981 Warszawa), kier. lit. i art. teatru, satyryk. Studiował filozofię na UW. W 1932 debiutował w warsz. prasie satyrycznej. Zdobył popularność jako współautor (ze Światopełkiem Karpińskim i Jerzym Zarubą - twórcą kukieł) corocznych szopek politycznych (do 1938), wystawianych przez t. warszawskie, m. in. Nową Komedię na Karowej, Café-Club na Nowym Świecie. Jesienią 1936 objął z Karpińskim kier. nowo otwartego T. 13 Rzędów w Warszawie (działał pięć miesięcy). W l. 1940-41 kier. w Wilnie t. estradowym "Ksantypa". Po wojnie działał początkowo w Lublinie (1944), następnie w Łodzi, gdzie był m. in. recenzentem teatr. Dziennika Łódzkiego (1945). W tym samym roku na scenie łódź. T. Syrena zaprezentował kolejną szopkę polityczną (z Janem Brzechwą). W następnych l. działał stale w Warszawie. Był autorem utworów satyrycznych, przekładów literatury dziecięcej, librett operetkowych i musicali (z Antonim Marianowiczem), jak "My fair lady", "Kis me Kate", "Człowiek z La Manchy", kom. muz. na podstawie "Madame Sans Gne". Współpracował z czasopismami satyrycznymi i T. Syrena. T. Buffo, w którym często występował jako konferansjer. W l. 1954-55 sprawował kier. art. satyrycznego T. Kleks w Warszawie.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1980/81

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.