teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Marek Okopiński

nie żyje
ur. 1929-05-08, Karczmiska
zm. 1992-08-24, Iława

Nagrody

1.

nagroda:Wrocław - I Festiwal Teatrów Śląska i Opolszczyzny - nagroda za najlepsze przedstawienie polskiej sztuki współczesnej: "Wielki Bobby" Krzysztofa Gruszczyńskiego w Teatrze Śląskim im.Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
rok otrzymania:1960

2.

nagroda:Wrocław - II Wrocławski Festiwal Teatralny - nagroda za reżyserię przedstawienia "Kochankowie z Werony" Jarosława Iwaszkiewicza w Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
rok otrzymania:1961

3.

nagroda:Wrocław - III Wrocławski Festiwal Teatralny - nagroda za reżyserię przedstawienia "Ryszard II" Williama Shakespeare'a w Lubuskim Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze; przedstawienie uznano za najlepsze na festiwalu
rok otrzymania:1962

4.

nagroda:nagroda ministra kultury i sztuki II stopnia zespołowa dla Teatru Ziemi Lubuskiej (Marek Okopiński i Stanisław Hebanowski) za działalność upowszechniającą sztukę teatralną
rok otrzymania:1963

5.

nagroda:Zielona Góra - doroczna nagroda redakcji "Nadodrza" za zasługi w rozwoju kultury polskiej na środkowym Nadodrzu
rok otrzymania:1963

6.

nagroda:Kalisz - III KST - nagroda za inscenizację i reżyserię przedstawień: "Wyzwolenie" Stanisława Wyspiańskiego i "Zejście aktora" Ghelderodego w Lubuskim T. w Zielonej Górze oraz nagroda zespołowa za najlepsze przedstawienia festiwalu
rok otrzymania:1963

7.

nagroda:Wrocław - V FPSW - nagroda za inscenizację przedstawienia "Kordian i cham" Leona Kruczkowskiego w Teatrze Polskim w Poznaniu
rok otrzymania:1964

8.

nagroda:Kalisz - V KST - nagroda za reżyserię przedstawienia "Dziecinni kochankowie" Crommelyncka w Teatrach Dramatycznych w Poznaniu
rok otrzymania:1965

9.

nagroda:Kalisz - VI KST - II nagroda za przedstawienie "Marchołta"
rok otrzymania:1966

10.

nagroda:Gdańsk - Order Stańczyka za reżyserię przedstawienia "Rzecz listopadowa" Ernesta Brylla w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku
rok otrzymania:1969

11.

nagroda:Toruń - XI FTPP - wyróżnienie za reżyserię przedstawienia "Kordian" Juliusza Słowackiego w Teatrze im.Wilama Horzycy w Toruniu
rok otrzymania:1969

12.

nagroda:Nagroda Klubu Krytyki Teatralnej SDP im. Boya za kierwonictwo artystyczne Teatru Wybrzeże
rok otrzymania:1972

13.

nagroda:Gdańsk - Nagroda Widzów im.Iwo Galla dla najlepszego reżysera roku 1972 oraz nagroda za najlepsze przedstawienie roku 1972 "Burzę" Shakepseare'a w Teatrze "Wybrzeże" w Gdańsku
rok otrzymania:1973

14.

nagroda:Nagroda im.Boya
rok otrzymania:1973

15.

nagroda:Toruń - Złota Kareta - nagroda w plebiscycie czytelników "Nowości" za reżyserię przedstawienia "Horoskop" Jerzego Surdykowskiego w Teatrze im.Wilama Horzycy w Toruniu
rok otrzymania:1977

16.

nagroda:Wyróżnienie za reżyserię przedstawienia "Gniazdo głuszca" Wiktora Rozowa w Teatrze im.Wilama Horzycy w Toruniu
rok otrzymania:1980

17.

nagroda:Toruń - XXII FTPP - nagroda za reżyserię przedstawienia "Pani Wdzięczny Strumyk" Hsiunga w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu
rok otrzymania:1980

18.

nagroda:Toruń - XXIV FTPP - Nagroda MKiS za realizację polskiej sztuki współczesnej "Ułani" Jarosława Marka Rymkiewicza w Teatrze im.Wilama Horzycy w Toruniu
rok otrzymania:1982

19.

nagroda:Nagroda MKiS II stopnia za osiągnięcia w twórczości reżyserskiej i kierowaniu teatrem
rok otrzymania:1983

20.

nagroda:Toruń - XXV FTPP - nagroda za reżyserię przedstawienia "Don Juan wraca z wojny" Odona von Horvatha w Teatrze im.Wilama Horzycy w Toruniu
rok otrzymania:1983

21.

nagroda:Nagroda tygodnika "Przyjaźń" "za wielokrotne konsekwentne realizowanie na scenach polskich szczególnie wartościowych literacko i problemowo sztuk współczesnych"
rok otrzymania:1985

22.

nagroda:Nagroda im.W.Wasilewskiej za działalność służącą umacnianiu przyjaźni pomiędzy Polską a ZSRR oraz krzewieniu wiedzy o Kraju Rad
rok otrzymania:1986

23.

nagroda:Medal z okazji 40-lecia Teatru Wybrzeże
rok otrzymania:1986

24.

nagroda:Pamiątkowy medal z okazji XL-lecia Teatru Wybrzeże
rok otrzymania:1986

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.