teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jadwiga Dobrzańska

nie żyje
ur. 1907-05-31, Warszawa
zm. 1961-06-25, Wrocław

Biografia

DOBRZAŃSKA Jadwiga, z Lissowskich (31 V 1907 Warszawa - 25 VI 1961 Wrocław), aktorka. Była cór­ką Bronisława i Zofii L. W 1925 ukończyła gimn. humanistyczne w Warszawie, następnie przez dwa lata uczęszczała do warsz. Państwowej Szkoły Dramatycz­nej; naukę przerwała wskutek choroby. W czasie oku­pacji niem. podczas II wojny świat. pracowała jako kasjerka w sklepie spożywczym. W 1946 zaczęła wy­stępować w T. Miejskim w Świdnicy. W 1951 zdała egzamin aktorski przed Państwową Komisją Egzamina­cyjną. W 1952 występowała w T. Miejskim w Gnieźnie, w 1953-55 w T. Polskim w Bielsku-Białej i w Cieszynie, w 1958-60 w T. Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, a w sez. 1960/61 w T. Rozmaitości we Wrocławiu. Gra­ła m.in. Daumową ("Panna Maliczewska"), Sabinę ("Odwety"), Anielukie ("Pieją koguty"), Bertę Sonnenbruch ("Niemcy"), Marię Lwowną ("Niespokojna starość"), Syliową ("Nie jesteśmy aniołami"). Była żoną Mieczysława D., pułkownika Wojska Polskiego.

Bibl.: Almanach 1960/61; Misiorny: Teatry Ziem Zachodnich; Akta SPATiF nr 1056; Programy, 1S PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.