teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Feliks Dobrowolski

nie żyje
ur. 1884-07-08, Warszawa
zm. 1961-07-24, Kraków

Biografia

DOBROWOLSKI Feliks Antoni (8 VII 1884 Warsza­wa - 24 VII 1961 Kraków), aktor. Pochodził z rodziny chłopskiej; był synem Feliksa D. i Heleny z Głowiń­skich. Po ukończeniu szkoły realnej w Warszawie pra­cował jako urzędnik w Korkowie pod Łodzią. Uczestni­czył tam w amatorskim ruchu teatralnym. Następnie ukończył wydział ekonomiczny uniw. we Frankfurcie nad Menem. W czasie I wojny świat. przebywał na południu Rosji. Po powrocie do kraju odbył studia aktorskie pod kier. S. Wysockiej. Debiutował w 1920 w T. Popularnym w Łodzi. W 1921-24 występował w T. Narodowym w Toruniu i uczestniczył w objeździe tego t. po Pomorzu, w 1924-28 był w T. im. Fredry w War­szawie, w 1929 w Toruniu, w 1930-34 w T. Miejskim w Wilnie, a w 1934-39 ponownie w Warszawie, na sce­nach TKKT (w 1935 w T. Letnim, 1937/38 w T. Polskim, 1938 w T. Narodowym). Podczas okupacji niem. w cza­sie II wojny świat. pracował jako robotnik leśny. Po wyzwoleniu występował w Łodzi (w T. Miejskim i w T. Wojska Polskiego). Od 1946 do 1960 występował w T. Dramatycznym we Wrocławiu; 13 V 1951 obchodził tam jubileusz grając rolę Nadleśniczego ("Wójt Anna"). Grał zwykle role charakterystyczne, m.in. Piotra Iwanowicza ("Rewizor"), Filipa ("Grube ryby"), Francois ("Lew na placu"), Perełkę ("Zemsta"). Był również aktorem filmo­wym.

Bibl.: Ciesielski: Teatr pol. w Gdańsku; Kaszyński: Teatr łódz.; Lorentowicz: T. Polski; Misiorny: Teatry Ziem Zachodnich; Trzechlecie T.N. w Toruniu (il.); Sł. powsz. 1961 nr 178; Tyg; powsz. 1961 nr 33; Akta SPATiFnr 3853; Programy, IS PAN.

Film.: 1936 - Straszny dwór.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.