teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Andrzej Czyczyło

asystent scenografa, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki Opole

Nagrody

1.

nagroda:Opole - XIII OFTL - nagroda za koncepcje inscenizacyjno-plastyczną przedstawienia "O Kasi co gąski pogubiła" z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora
rok otrzymania:1987

2.

nagroda:nagroda artystyczna wojewody opolskiego za wyjątkowo trafną satyrę graficzną oraz osiągnięcia scenograficzne
rok otrzymania:1996

3.

nagroda:Opole - XIX OFTL - wyróżnienie jury za scenografię do spektaklu "La Kukaracza" w reż. Żywii Karasińskiej - Fluks w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora
rok otrzymania:1999

4.

nagroda:Opole - Nagroda władz Opola dla twórców kultury na Opolszczyźnie
rok otrzymania:2007

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.