Roman Stankiewicz

nie żyje
ur. 1921-07-07, Kraków
zm. 1985-12-14, Kraków

Biografia

Roman Stankiewicz (7 VII 1921 Kraków - 14 XII 1985 Kraków), aktor, pedagog. Był absolwentem filozofii UJ oraz Studia Dramatycznego Iwo Galla w Krakowie, gdzie w 1946 zdał eksternistyczny egzamin aktorski. W l. 1946-49 za dyr. Galla występował w T. Wybrzeże w Gdyni, Sopocie i Gdańsku, następnie przeszedł z Gallem do Łodzi i w l. 1949-55 grał w T. im. Jaracza. W l. 1955-72 był aktorem T. im. Słowackiego w Krakowie, a w l. 1972-85 Starego T. Grał m.in. Prymasa i Starego Aktora w "Wyzwoleniu" Wyspiańskiego, Guślarza w "Dziadach" Mickiewicza, Firsa w "Wiśniowym Sadzie" Czechowa, Żyda w "Weselu" Wyspiańskiego, Nagga w "Końcówce" Becketta, Pantalone'a w "Łgarzu" Goldoniego. W l. 1957-85 był wykładowcą (wymowa, gra aktorska) PWST im. Solskiego w Krakowie.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1985/86. Tom XXVII. Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa 1993.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.