teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Ferdynand Wójcik

nie żyje
ur. 1914-10-03, Bremen
zm. 1980-01-16, Kraków

Biografia

WÓJCIK Antoni Ferdynand (3 X 1914 Brema w Niemczech - 16 I 1980 Kraków), aktor. Był synem Józefa i Katarzyny Wójcików. Po przyjeździe z rodziną do Polski w 1922, chodził do szkoły gmin­nej. Potem był pracownikiem rolnym. W 1947 ukoń­czył gimn. handlowe dla dorosłych i został pra­cownikiem umysłowym w Tarnowie. Od 1950 do 1956 występował w miejscowym t. amat. (od 1954 zawodowym). W 1955 przystąpił do eksternistycz­nego egzaminu aktorskiego; pełne uprawnienia zaw. uzyskał w 1957. W sez. 1956/57 i 1957/58 był aktorem T. im. Mickiewicza w Częstochowie. W sez. 1958/59 występował w krak. T. Rapsodycznym, a 1959/60 należał do zespołu T. im. Żeromskiego w Kielcach. Od 1960 był związany z T. Rapsody­cznym, aż do jego likwidacji 31 VII 1967. Od sez. 1967/68 do końca życia był aktorem Starego T. w Krakowie. W T. Rapsodycznym grał m.in. Sędziego ("Pan Tadeusz"), Łopucha ("Legenda"), Guślarza i Sta­rostę ("Dziady"), Korteza ("Prawdziwa historia zdoby­cia Meksyku"), Hektora ("Akropolis"), Odysa ("Odyse­ja"); w Starym T. wiele postaci epizodycznych, m.in. Bukańskiego ("Uciekła mi przepióreczka"), Popa i Kapitana ("Biesy"), Robotnika ("Wyzwolenie"), Woźne­go ("Egzamin").

Bibl.: Almanach 1979/80; Kapralski: XX lat; Dz. Pol. 1980 nr 14; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.

Ikon.: Fot. - ZASP.

Film.: 1975 - W te dni przedwiosenne (f.); 1978 - Zapach ziemi (f.); 1979 - Zmory (f.).

Nagrania: Fragm. roli - Pol. Nagrania.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.