teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Roma Drozdówna

aktor-lalkarz, Teatr im. Hansa Christiana Andersena Lublin

Kariera zawodowa

1.

miejsce pracy:Teatr Muzyczny Lublin
okres:1983 - 1984
stanowisko:adept

2.

miejsce pracy:Teatr im. Juliusza Osterwy Lublin
okres:1984 - 1984
stanowisko:inspicjent

3.

miejsce pracy:Teatr im. Aleksandra Fredry Gniezno
okres:1985 - 1985
stanowisko:adept

4.

miejsce pracy:Teatr Lalki i Aktora im. Hansa Christiana Andersena Lublin
okres:1989-09-01 - 1998-05-15
stanowisko:aktor-lalkarz

5.

miejsce pracy:Teatr im. Hansa Christiana Andersena Lublin
okres:1998-05-16 - ...
stanowisko:aktor-lalkarz

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.