teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Edward Fertner

nie żyje
ur. 1891-07-26, Warszawa
zm. 1955-12-21, Łódź

Biografia

FERTNER Edward (26 VII 1891 Warszawa - 21 XII 1955 Łódź), aktor, reżyser. Był synem Hipolita F. i Anny z Walewskich. Po ukończeniu w Warszawie szkoły średniej, przygotowywał się do zawodu aktor­skiego na prywatnych lekcjach. Debiutował w grudniu 1913 w Warszawie w T. Nowoczesnym; później wystę­pował w T. Praskim. Przeniósł się następnie do Lubli­na, gdzie w sez. 1922/23 występował w T. Miejskim; w sez. 1923/24 występował w T. Nowym w Poznaniu, w sez. 1924/25 w T. Bagatela w Krakowie, w 1925-28 w T. Miejskich we Lwowie, w sez. 1928/29 w T. Gong w Krakowie, w sez. 1930/31 w T. Wołyńskim w Łucku, w grudniu 1931 w T. Melodram w Warszawie, nas­tępnie w warsz. t. rewiowych Nowy Ananas i Ra­kieta (1932). W 1932 występował w T. Polskim w Po­znaniu, w sez. 1934/35 w T. Ateneum w Warszawie, w sez. 1935/36 w T. Nowym w Kaliszu, gdzie objął ponadto funkcję głównego reżysera, w sez. 1937/38 i 1938/39 w T. Wołyńskim im. Słowackiego w Łucku (brał też udział w objazdach tego teatru). Po wyzwole­niu występował w Warszawie: w Miejskich T. Dra­matycznych (1945-47), w T. Nowym (1947-49) i od sez. 1949/50 do śmierci w T. Narodowym (okresowo także na scenie T. Współczesnego). Korpulentny, niskiego wzrostu, grał z powodzeniem role charakterystyczne w dramatach i komediach, np. Siekierkę-seniora ("Spadkobierca"), Chlumberga ("Niebieskie migdały"), Piotra Zrzędę ("Zrzędność i prze­kora"), Dobczyńskiego ("Rewizor"), Prezesa ("Wilki w no­cy"), Mrozika ("Wesele Fonsia"), Bartłomieja ("Krakowiacy i Górale"), Filipa ("Grube ryby"). W 1953 doskonale zagrał Dyndalskiego ("Zemsta"). Był dobrym odtwórcą ról epizodycznych, m.in. Hołysza ("Wyzwolenie"), Gra­barza II ("Hamlet"), Porcinellego ("Królowa przedmieścia"), Beaupertuisa ("Słomkowy kapelusz").

Bibl.: Fredro na scenie; Krasiński: Teatr Jaracza; Scena i Wi­downia warsz. 1948 nr 5 s. 59; Programy i afisze, IS PAN; Mika; Akta SPATiF nr 1612.

Film.: 1956 -Zemsta. Nagrania: Rola (Pustki w kieszeni) - Teatr PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.