teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

José Maria  Florêncio

zastępca dyrektora d/s muzycznych, Opera Bałtycka Gdańsk

Biografia

José Maria Florncio

dyrygent, altowiolista, kompozytor

Absolwent Uniwersytetu Minas Gerais w Belo Horizonte. Swoje umiejętności doskonalił także na kursach mistrzowskich w Brazylii, w nowojorskiej Juilliard School of Music, wiedeńskim Musikhochschule oraz warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Kształcił się m.in. u Davida Machado, Eugene'a Ormandyego i Henryka Czyża. Po ukończeniu studiów był koncertmistrzem altówek Orkiestry Symfonicznej Minas Gerais w Belo Horizonte i Orkiestry Symfonicznej Bahia w Salwadorze. Występował także jako solista na koncertach i recitalach.

W roku 1985 przyjechał do Polski i rozpoczął karierę dyrygencką. Współpracował z wieloma ośrodkami muzycznymi w kraju prowadząc koncerty symfoniczne i kameralne oraz spektakle operowe, operetkowe i baletowe. Pełnił funkcje dyrygenta Teatru Wielkiego w Łodzi, dyrektora muzycznego Opery Wrocławskiej, dyrektora naczelnego i artystycznego Orkiestry i Chóru PRiTV w Krakowie, dyrektora Muzycznego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki, dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Poznańskiej oraz stałego dyrygenta w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Obecnie Maestro José Maria Florncio, jest nowym Dyrektorem Orquestra Sinfonica do Teatro Municipal de Sao Paulo, jednej z ważniejszych instytucji muzycznych kontynentu południowoamerykańskiego.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne został uhonorowany licznymi nagrodami, w tym m.in.: Srebrną Łódkę za najlepsze spektakle teatralne roku: Ernani Verdiego (1992) i Cavalleria Rusticana Mascagniego (1993), wystawione na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi, czy nagrodę krytyków muzycznych So Paulo dla najlepszego dyrygenta sezonu 1992 oraz prestiżową nagrodę Sereia de Ouro (1997) Brazylijskiej Telewizji GLOBO.

W Operze Bałtyckiej w Gdańsku pełni funkcję zastępcy dyrektora artystycznego.

Opr. Beata Dunajewska

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.