Ignacy Gogolewski

Odznaczenia

1.

odznaczenie:Krzyż Kawalerski OOP
rok nadania:1964

2.

odznaczenie:Krzyż Oficerski OOP
rok nadania:1964

3.

odznaczenie:Odznaka 1000-lecia
rok nadania:1967

4.

odznaczenie:Medal 30-lecia PRL
rok nadania:1974

5.

odznaczenie:Krzyż Komandorski OOP
rok nadania:1984

6.

odznaczenie:Medal 40-lecia PRL
rok nadania:1984

7.

odznaczenie:Krzyż Komandorski z Gwiazdą OOP
rok nadania:1999

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.