teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stanisław Barańczak

nie żyje
ur. 1946-11-13, Poznań
zm. 2014-12-26, Newtonville /k Bostonu USA

Nagrody

1.

nagroda:Kraków - Olimpiada Literacka dla Młodzieży zorganizowana przez redakcję "Życia Literackiego" - IV nagroda
rok otrzymania:1962

2.

nagroda:Wrocław - Turniej Jednego Wiersza o Wawrzyn Pałacyku - nagroda za wiersz "Przyczynek zgonu"
rok otrzymania:1964

3.

nagroda:Nagroda im.Andrzeja Bursy
rok otrzymania:1972

4.

nagroda:Gdańsk - Klub Studencki Wybrzeża "Żak" - Konkurs Pierścienia, Peleryny i Pióra - nagroda Pióra za krytykę literacką
rok otrzymania:1972

5.

nagroda:Nagroda im.Fundacji Kościelskich
rok otrzymania:1972

6.

nagroda:Gdańsk - Klub Studencki Wybrzeża "Żak" - Konkurs Pierścienia, Peleryny i Pióra - nagroda Pióra za krytykę literacką
rok otrzymania:1973

7.

nagroda:Nowy Jork - Nagroda Fundacji A.Jurczykowskiego
rok otrzymania:1980

8.

nagroda:Gdańsk - Klub Studencki Wybrzeża "Żak" - Konkurs Pierścienia, Peleryny i Pióra - Nagroda Pióra za krytykę literacką
rok otrzymania:1980

9.

nagroda:Gdańsk - Klub Studencki Wybrzeża "Żak" - Konkurs Pierścienia, Peleryny i Pióra - Nagroda Pióra za krytykę literacką
rok otrzymania:1981

10.

nagroda:Tytuł doktora honoris causa w Curry College w Milton (stan Massachusetts)
rok otrzymania:1982

11.

nagroda:Nagroda Arki za tomy przekładów Josifa Brodskiego "Przed i po" i "Widokówka z tego świata"
rok otrzymania:1988

12.

nagroda:Nagroda Polskiego PEN Clubu za przekłady
rok otrzymania:1989

13.

nagroda:Nagroda Terence Des Pres Poetry Prize (USA) za wybór swoich wierszy w przekładzie angielskim "The weight of the body"
rok otrzymania:1989

14.

nagroda:Nagroda Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za przekłady
rok otrzymania:1989

15.

nagroda:Nagroda miesięcznika "Literatura na świecie" za przekłady wierszy Zbigniewa Herberta, Josifa Brodskiego i Tomasza Venclovy
rok otrzymania:1990

16.

nagroda:Poznań - Nagroda Artystyczna m.Poznania za całokształt twórczości
rok otrzymania:1991

17.

nagroda:Warszawa - Nagroda ZAIKS-u za przekłady
rok otrzymania:1991

18.

nagroda:Dyplom ministra MSZ za wybitne zasługi dla kultury polskiej w świecie w 1992 roku
rok otrzymania:1993

19.

nagroda:Nagroda Wielka Fundacji Kultury za rok 1996
rok otrzymania:1997

20.

nagroda:Purpurowy Osioł - nagroda dziennikarzy akredytowanych przy Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku za najnowszy przekład "Snu nocy letniej"
rok otrzymania:1997

21.

nagroda:Nagroda im.Jana Parandowskiego za całokształt twórczości (nagroda Pen-Clubu)
rok otrzymania:1998

22.

nagroda:Warszawa - Literacka Nagroda NIKE za tom poezji "Chirurgiczna precyzja"
rok otrzymania:1999

23.

nagroda:Nagroda Pracy Organicznej - przyznawana przez kolegium redakcyjne "Głosu Wielkopolskiego"
rok otrzymania:2000

24.

nagroda:Kraków - I Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej - nagroda za wkład w promocję naszej literatury w świecie anglosaskim i za imponujący dorobek translatorski.
rok otrzymania:2005

25.

nagroda:Poznań - Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania
rok otrzymania:2008

26.

nagroda:Wrocław - Nagoda Silesiusa za całokształt pracy twórczej
rok otrzymania:2009

27.

nagroda:Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii "literatura"
rok otrzymania:2012

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.