biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jolanta Mazoń

chórzystka, Opera Śląska Bytom

Kariera zawodowa

1.

miejsce pracy:Operetka Śląska Gliwice
okres:1983 - 1996
stanowisko:chórzystka

2.

miejsce pracy:Teatr Muzyczny Gliwice
okres:1996 - 2001
stanowisko:chórzystka

3.

miejsce pracy:Gliwicki Teatr Muzyczny Gliwice
okres:2001 - 2016-07-31
stanowisko:chórzystka

4.

miejsce pracy:Opera Śląska Bytom
okres:2016-10-10 - ...
stanowisko:chórzystka

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.