Adam Hanuszkiewicz

nie żyje
ur. 1924-06-16, Lwów
zm. 2011-12-04, Warszawa

Odznaczenia

1.

odznaczenie:Medal 10-lecia PRL
rok nadania:1955

2.

odznaczenie:Złoty Krzyż Zasługi
rok nadania:1957

3.

odznaczenie:Order Sztandaru Pracy II klasy
rok nadania:1962

4.

odznaczenie:Odznaka 1000-lecia
rok nadania:1967

5.

odznaczenie:Medal Komisji Edukacji Narodowej
rok nadania:1973

6.

odznaczenie:Medal TPPR
rok nadania:1974

7.

odznaczenie:Order Sztandaru Pracy I klasy
rok nadania:1974

8.

odznaczenie:Medal 30-lecia PRL
rok nadania:1975

9.

odznaczenie:Odznaka Zasłużony dla Jeleniej Góry
rok nadania:1975

10.

odznaczenie:Odznaka za zasługi dla m. Warszawy
rok nadania:1977

11.

odznaczenie:Zasłużony Działacz Kultury
rok nadania:1978

12.

odznaczenie:Zasłużony dla Kultury Narodowej
rok nadania:1989

13.

odznaczenie:Krzyż Komandorski OOP
rok nadania:1996

14.

odznaczenie:Wielki Krzyż Ordderu Zasługi RFN
rok nadania:2001

15.

odznaczenie:Złoty Medal Gloria Artis - Zasłużony Kulturze
rok nadania:2005

16.

odznaczenie:Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Republiki Litewskiej
rok nadania:2006

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.