biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Karolina Rutkowska

nie żyje
ur. 1766
zm. 1828

Biografia

RUTKOWSKA Karolina, z Werterów (1766-1828), ak­torka śpiewaczka. Była córką -> aktora Wertera, żo­ną -> Andrzeja R., matką - Katarzyny Aszperger, -> Józefy R., -> Polixeny R., -> Zofii Lasockiej i -> Anieli Starzewskiej. Do 1786 występowała pod nazwiskiem panieńskim. W 1783 występowała w t. dworskim w Nieświeżu. 13 V 1784 debiutowała w T. Narodowym w Warszawie w roli Wiolanty ("Fraskatanka"). W 1784-87 występowała w Lublinie, we Lwowie i Dubnie. 14 VIII 1786 wyszła w Lublinie za aktora Andrzeja R. Od 1787 grała w zespole W. Bogusławskiego w Wilnie, od 1790 w T. Narodowym w Warszawie, od 1795 we Lwowie, a od 1799 do 1801 ponownie w Warszawie. W 1801-07 występowała w Wilnie; 1808-12 prawdopodobnie w ze­spole męża, m.in. w Mińsku Litewskim; 1813-14 po­nownie w Wilnie; 1815 wróciła do Warszawy, ale dopie­ro od 1818 została zaangażowana do T. Narodowego; 1 VII 1821 ustąpiła ze sceny. Grała "młode, żwawe ko­chanki, gadatliwe i przekomarzające się kobiety, subret­ki" ("Allgemeines Europaeisches Journal" Brno 1796), takie jak: Basia ("Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale"), Agatka ("Pan dobry jest ojcem poddanych"), Ag­nieszka ("Dziadek"). Występowała także w operach (w 1798 we Lwowie wykonywała na przemian z M. Ja­sińską "pierwsze partie").

Bibl.: Bernacki: Teatr; Estreicher: Teatra; Miller: Teatr i mu­zyka na Litwie; Got: Na wyspie Guaxary; Riabinin: Teatr w Lublinie; Szwankowski: Teatr Bogusławskiego; Wspomnie­nia aktorów; Kur. warsz. 1821 nr 114.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.