biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Zygmunt Noskowski

nie żyje
ur. 1846-05-02, Warszawa
zm. 1909-07-23, Warszawa

Biografia

NOSKOWSKI Zygmunt (2 V 1846 Warszawa - 23 VII 1909 Warszawa), dyrygent. Był ojcem -> Zygmunta N. Studiował w Warszawie i Berlinie. W 1867-69 pracował jako skrzypek w orkiestrze opery WTR; w 1880-1902 był dyr. Warsz. Tow. Muzycznego, od 1886 prof. Insty­tutu Muzycznego w Warszawie. W sez. 1907/08 pełnił funkcję drugiego dyrygenta opery WTR; prowadził wówczas m.in. następujące opery: "Jadwiga", "Halka", "Violetta", "Wanda", "Straszny dwór". Ruchliwy i wielostronny kompozytor, pozostawił wiele utworów symfonicznych, wokalnych i instrumentalnych. Przez wiele lat współpracował z warsz. t. ogr. dostarczając im oprawy muz. me­lodramatów i wodewilów, a także jako dyrygent (np. w 1882 w Belle Vue). Skomponował kilka oper, z któ­rych jednak żadna nie utrzymała się w repertuarze.

Bibl.: Błaszczyk: Dyrygenci (il. i ikon.); Filler: Melpomena; A. Sutkowski: Zygmunt Noskowski, Kraków 1957; W. Wroń­ski: Zygmunt Noskowski, Kraków 1960 (il.).

Ikon.: Fot. - IS PAN, MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.