biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Karol Minakowski

nie żyje
ur. 1831-10-28, Warszawa
zm. 1908-10-04, Warszawa

Biografia

MINAKOWSKI Karol (28 X 1831 Warszawa - 4 X 1908 Warszawa), tancerz. Był synem stolarza Jana M. i Małgorzaty z Baczyńskich, ojcem - Karola Tadeusza M. Po ukończeniu warsz. szkoły baletowej został zaangażowany od 1 VIII 1849 do zespołu baletu t. war­szawskiego. 1 V 1864 został zesłany na Syberię za zbie­ranie składek na Skarb Narodowy. Przebywał wraz z B. Limanowskim w Archangielsku i przez pewien czas udzielał tam lekcji tańca. Zwolniony z zesłania wrócił do Warszawy i od 13 VII 1868 został zaangażo­wany ponownie do zespołu baletu WTR. Występował w rolach mimicznych, jak np. Bronisław i Szatan ("Pan Twardowski"), Baldir i Fenrys ("Bogini Walhalli"), Stani­sław ("Wesele w Ojcowie"), Lord Plumstershire ("Wieszcz­ka lalek"). Od 1851 udzielał lekcji tańca. W 1872 ożenił się z Natalią Bielską. 4 XI 1890 obchodził jubileusz czterdziestolecia pracy. 12 I 1902 wystąpił po raz ostat­ni w "Panu Twardowskim". Od 14 I 1902 przeszedł na emeryturę.

Bibl.: Goślicki: Pamiętnik 1871; B. Limanowski: Pamiętniki t. I, Warszawa 1957; Owerłło; EMTA 1890 nr 371; Świat 1908 nr 42 (il.).

Ikon.: Fot. pryw. - IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.