biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Konstanty Łobojko

nie żyje
, Galicja Wschodnia
zm. 1904-02-07, Kijów

Biografia

ŁOBOJKO Konstanty, także K. Królikowski, pseud. Konstanty (ok. 1832 Galicja Wschodnia - 7 II 1904 Kijów), aktor, dyr. teatru. Był synem prof. Uniw. Wil. Jana Ł. i - Antoniny Królikowskiej z Kodrębskich, bratem (być może tylko przyrodnim) -> Karoliny Kró­likowskiej, bratem przyrodnim -> Moniki Królikow­skiej, -> Lucjana Królikowskiego i - Kazimierza Na­poleona Królikowskiego, pasierbem (usynowionym, z prawem używania nazwiska ojczyma) - Karola Królikowskiego, mężem -> Anieli Ł. Od 1851 występo­wał na scenie pod nazwiskiem Królikowski (niekiedy także pod pseud. Konstanty), zaś od 1860 wrócił do nazwiska Ł. W 1838 grał (jako dziecko) w zespole T.A. Chełchowskiego w Kaliszu. W 1848 występował w zespole J. Pfeiffera w Krakowie, w 1851 w zespole pod dyr. J. Barańskiego w Radomiu, a w 1852-53 w zespole K. Królikowskiego, m.in. w Lublinie, Rado­miu (grał wtedy role "drugich kochanków"), Kielcach. Od 1854 do poł. sez. 1859/60 występował w t. krak.; w 1856 wyjeżdżał do Wiednia i Triestu (uczył się fo­tografowania). W 1860 podróżował za granicą (Mona­chium, Praga, Drezno). Następnie przeniósł się z Kra­kowa do Bochni, gdzie udzielał lekcji tańca i chciał założyć własny zakład fotograficzny. W lecie 1861 wraz z G. Zimajerem zaczął w Bochni organizować przedstawienia amatorskie, w których debiutowała Helena Modrzejewska (w zespole Ł. roz­poczęła ona następnie swój pierwszy sez. pracy w t.). Z Bochni Ł. wyruszył ze swym zespołem w objazd. W początku września 1861 wyjechał z nim do Nowego Sącza (gdzie zespół wzbogacony o nowe siły aktorskie, nowe dekoracje i kostiumy, przybrał nazwę Nowosą­deckie Towarzystwo Artystów Sceny Narodowej) i Rzeszowa (ok. 1 XI 1861 - ok. 7 11862). Jesienią 1861 kierownikiem artyst. zespołu został L. Ortyński, a Ł. figurował na afiszach jako dyr. (zajmował się gł. ad­ministracją). W 1862 występował z tymże zespołem w Przemyślu (od ok. 7 I), Samborze (od ok. 20 IV i w maju), Stanisławowie (1 VI-29 VI), Brzeżanach (od 7 VII-18 VIII), Brodach (ok. 20 VIII-17 IX); w le­cie 1862 starał się również (bez powodzenia) o pozwo­lenie na występy zespołu we Lwowie i Złoczowie. Po bankructwie i rozwiązaniu zespołu we wrześniu 1862 w Brodach, Ł. występował u L. Ortyńskiego w Złoczo­wie (sez. 1862/63), a następnie w Przemyślu. W 1863 prowadził zespół w Stryju i Truskawcu (lipiec). 1 X 1863 ożenił się z aktorką Anielą Cytryńską. W końcu 1863 starał się (bez powodzenia) o dyr. t. ukr. Tow. Ruska Besida. W 1864 zorganizował nowy zespół, który pod jego dyr. dawał przedstawienia pol. i ukr. w Stanisławo­wie (marzec - do ok. 21 IV), Kołomyi (maj), Podhajcach (sierpień), Żółkwi (od poł. października do ok. 23 XI), Jarosławiu (koniec listopada i grudzień), Prze­myślu (od grudnia 1864 do ok. 251 1865), w 1865 w Przemyślu, Dobromilu (26 1-28 II), Rzeszowie (przez dwa lub trzy miesiące), Jaśle (sierpień-wrzesień), Tarnowie (październik-listopad), powtórnie w Rze­szowie (od 3 XII), w Bochni (od grudnia 1865; zapewne też przez styczeń 1866), w 1866 w Tarnowie (20 II-17 III), Rzeszowie, Łańcucie (od 11 V), Kętach, Oświę­cimiu; w 1867 połączył swój zespół z zespołem J. Bendy. W grudniu 1867 był dyr. w Żywcu, w sez. 1867/68 w Rzeszowie (do poł. stycznia 1868), w 1868 w Dębicy (od ok. 15 I), Nowym Sączu, Ropczycach (25 II-8 III), Mielcu (marzec), Tarnobrzegu (maj), Przemyślu, Dąb­rowie (jedno przedstawienie ok. 16 VI), Krynicy (czer­wiec-lipiec), Limanowej (początek sierpnia), Szczawni­cy, Solcu, Dębicy, Stopnicy, Miechowie, w 1869 w Tarnowie (marzec), Sandomierzu (lipiec), Łowiczu, Zgierzu, Pabianicach i Łodzi (sez. 1869/70), w 1870 m.in. w Łomży, Płocku, Piotrkowie (październik), w 1871 w Łęczycy, Piotrkowie (wrzesień) i Płocku (do grudnia), w 1872 w Piotrkowie. W 1875 pracował jako fotograf w Płocku i Ciechocinku. W 1876 znów był dyr. zespołu, z którym występował m.in. w Łęczycy (maj), Sieradzu, Kutnie (lipiec), Lipnie (sierpień), Ka­liszu (wrzesień), znowu w Lipnie (listopad), w 1877 w Sierpcu. W 1879 występował jeszcze w zespole pod dyr. B. Kremskiego i H. Wójcickiego w Łowiczu. Po opuszczeniu sceny osiadł w Kijowie, gdzie prowadził zakład fotograficzny, a także m.in. udzielał lekcji tańca. Aktorem był miernym, najlepszym w rolach "krakow­skich chłopów". Grał takie role jak: Albin ("Śluby panieńskie"), Alfred ("Biała kamelia"), Żelecki ("Kiedy hulać to hulać"), Izajewicz ("Żydzi"), Sołoducha ("Miód kasztelański"), Świstos ("Krakowiacy i Górale"), Mruczodół ("Staroświecczyzna i postęp czasu"). Drugą żoną Ł. była Józefa z Tarczyńskich (Turczyńskich) - ślub w sierpniu 1870. Był autorem wspomnień, których fragm. pt. "Z pamiętnika" (1861) został wydrukowany we "Wspomnieniach aktorów", Warszawa 1963 t. I.

Bibl.: Estreicher: Teatra; Krzesiński: Koleje życia s. 338, 346; Modrzejewska: Wspomnienia; Wspomnienia aktorów (il.); Dz. lit. 1865 nr 26, 37; Dz. pol. 1864 nr 127; Dz. warsz. 1865 nr 210, 1871 nr 86; Gaz. nar. 1864 nr 111, 119, 127, 196, 242, 247, 260, 271, 290, 1865 nr 64; Goniec 1863 nr 167, 179; Kur. warcz. 1861 nr 230, 1862 nr 154, 1870 nr 232; Nowiny 1868 nr 36; Pam. teatr. 1959 z. 4 (J. Got s. 493-501); Praca 1865 nr 3, 11; Szymański; Kronika teatru.

Ikon.: Fot. pryw. - zb. J. Gota Kraków.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.