biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Aleksander Błaszczyk

Biografia

Aleksander Błaszczyk (13 II 1934 Poznań - 28 IX 1985 Warszawa), aktor. W l. pięćdziesiątych (1953-54 i po odbyciu służby w Marynarce Wojennej, w 1957-58) związany był z eksperymentalnym poznańskim T. Kuźnica, w sez. 1958/59 występował w T. Satyry w Poznaniu, w l. 1959-72 w T. Narodowym w Warszawie, w sez. 1972/73 w Bałtyckim T. Dramatycznym w Koszalinie, w l. 1973-84 w T. Polskim w Poznaniu, od sez. 1984/85 znów w Warszawie w T. Rozmaitości; na sez. 1985/86 został zaangażowany do T. Na Woli. Grał m.in. Henryka ("Wyszedł z domu" Różewicza), Jakuba Engstranda ("Upiory" Ibsena), Szczukę ("Popiół i diament" wg Andrzejewskiego), Dziennikarza ("Wesele" Wyspiańskiego), tytułowe role w sztukach: "Horsztyński" Słowackiego, "Jan Maciej Karol Wścieklica" Witkiewicza, "Klucznik" Myśliwskiego, Moczarskiego ("Rozmowy z katem" Moczarskiego), Ojca ("Pułapka" Różewicza).

Źródło: Almanach sceny polskiej 1985/86. Tom XXVII. Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa 1993.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.