biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Henryk Jarecki

nie żyje
ur. 1846-12-06, Warszawa
zm. 1918-12-18, Lwów

Biografia

JARECKI Henryk (6 XII 1846 Warszawa - 18 XII 1918 Lwów), kapelmistrz. Był synem członka orkie­stry WTR Józefa J. Kształcił się w Instytucie Muzycz­nym w Warszawie (był uczniem S. Moniuszki). Od 1858 należał do zespołu WTR, początkowo zapewne jako chórzysta, a od 1864 jako kontrabasista w orkie­strze. W styczniu 1872 zaangażowany został jako ka­pelmistrz do t. pozn., a w marcu tego roku po za­kończeniu sez. w Poznaniu, przeniósł się do t. lwow. na stanowisko drugiego kapelmistrza (obok J. Schurera). Wkrótce został głównym kapelmistrzem t. lwow. i na tym stanowisku pozostał (z przerwami) do 1900. Ustąpił m.in. na pewien czas w 1882 wskutek kon­fliktu z dyr. A. Miłaszewskim. W 1877 dyrygował gościnnie orkiestrą Pasdeloup w Paryżu. Jako kapel­mistrz i kierownik muz. t. lwow. zdobył sobie duże uznanie. Był też cenionym kompozytorem, autorem utworów symfonicznych i oper: "Mazepa" (1876), "Mindowe" (1880), "Jadwiga" (1886), "Barbara Radziwiłłów­na" (1893). Żoną jego była Maria ze Szczepanowskich.

Bibl.: Błaszczyk: Dyrygenci; PSB X (Z. Lissa); H. Riemann: Musik Lexikon, Mainz 1959; SMP.

Ikon.: J. Holewiński: Portret, drzew., Kłosy 1886 nr 1076.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.