teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Ewa Podleś

Nagrody

1.

nagroda:Warszawa - PWSM I Uczelniany Konkurs Wokalny - I nagroda
rok otrzymania:1976

2.

nagroda:Rio de Janeiro - IX Międzynarodowy Konkurs Śpiewaczy - I nagroda (ex aequo z Francine Leurent)
rok otrzymania:1979

3.

nagroda:Tuluza - Międzynarodowy Konkurs Wokalny - III nagroda
rok otrzymania:1979

4.

nagroda:Barcelona - Międzynarodowy Konkurs Wokalny - II miejsce oraz nagroda specjalna im. Giuletty Simionato dla najlepszego głosu mezzosopranowego
rok otrzymania:1981

5.

nagroda:Warszawa - nagroda zespołowa II stopnia(z Jerzym Marchwińskim) przewodniczącego Komitetu d/s RiTV za osiągnięcia artystyczne w programach PR i TV oraz za popularyzację polskiej muzyki w świecie
rok otrzymania:1982

6.

nagroda:Złoty Orfeusz - nagroda Francuskiej Akademii Płytowej za recital arii operowych wydanych przez wytwórnię "Forlane"
rok otrzymania:1991

7.

nagroda:Grand Prix Tchaikovsky - nagroda przyznawana przez Academie du Disque Francais
rok otrzymania:1993

8.

nagroda:Grand Prix de Disque - za płytę z melodiami rosyjskimi
rok otrzymania:1994

9.

nagroda:nagroda niemieckich krytyków w kategorii "Opera i recital arii operowych" za płytę kompaktową z ariami operowymi Rossiniego, nagraną w 1995 z tow.orkiestry i chóru Opery Węgierskiej w Budapeszcie (dyr. Pier Giorgio Morandi)
rok otrzymania:1996

10.

nagroda:Paryż - Złoty diapazon - nagroda przyznana płycie z operą "Ariadante" Haendla, nagraną dla niemieckiej firmy DGG
rok otrzymania:1998

11.

nagroda:Nagroda im. Andrzeja Hiolskiego za najlepszą rolę żeńską w "Tankredzie" na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie
rok otrzymania:2001

12.

nagroda:Złote Berło - nagroda Fundacji Kultury Polskiej "za maestrię, kunszt wokalny, kulturę muzyczną, konsekwencję dokonywanych wyborów artystycznych, pozwalających Polsce i Polakom czuć się dumnymi z jedynego na świecie autentycznego kontraltu."
rok otrzymania:2003

13.

nagroda:Paryż - Złoty Orfeusz (Prix Prestige Lyrique l'Orphée d'Or 2015)
rok otrzymania:2015

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.