biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Maria Bogusławska

nie żyje
ur. 1875-06-05
zm. 1929-02-08, Poznań

Biografia

BOGUSŁAWSKA Maria (5 VI 1875 Warszawa lub kwiecień 1868 Wiłkowyszki - 8 II 1929 Poznań), ak­torka. Była córką Edwarda B. i Rozalii z Karasińskich. W sez. 1901/02 występowała w t. pozn. i grała m.in. Jędrzejową ("Grochowy wieniec"), Helenę ("Państwo Wac­kowie"); w 1902 należała do zespołu pod kier. J. Zejdowskiego, występującego m.in. w Płocku. Była autorką licznych książek i sztuk teatr. dla mło­dzieży. Pracowała w Tow. Szkoły Ludowej w Krako­wie, na kresach wschodnich, na Pomorzu, a od 1919 do śmierci jako dziennikarka w Poznaniu (od 1927 współpracowała z "Ilustracją Wielkopolską").

Bibl.: SMP; 75 lat T. Pol. w Poznaniu s. 359; Kur. pozn. 1929 nr 67, 68; Kur. warsz. 1902 nr 252; Mika; Simon: Biblio­grafia.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.