biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Maria Bieńkowska

nie żyje

Biografia

BIEŃKOWSKA Maria (działała 1879-1904), aktorka. W 1879 występowała w zespole J. Puchniewskiego w Kaliszu, jesienią 1881 w zespole M. Trapszy w Puła­wach, w sez. 1884/85 w zespole J. Grabińskiego w Lub­linie, a w 1886 tamże w zespole M. Kisielnickiego. W 1886 należała do objazdowego zespołu T. Smotryckiego. W 1889 występowała w warsz. t. ogr. Alhambra (dyr. J. Puchniewski), w 1891 w Łowiczu w zespole K. Kremskiego i w Płocku, a w 1892 w warsz. t. ogr. Eldorado (dyr. T. Smotrycki). W sez. 1894/95 należała do zespołu występującego w Rosji (pod kier. J. Puch­niewskiego, potem L. Dobrzańskiego), w lecie 1895 występowała w warsz. t. ogr. Wodewil, w lecie 1898 w zespole B. Mareckiego w Parku Krakowskim, w końcu 1899 w Lublinie, w 1900-01 w Łodzi i Często­chowie w zespole B. Mareckiego. W 1904 prawdopo­dobnie należała do zespołu T. Ludowego w Krakowie. W marcu tego roku została zaangażowana do zespołu L. Munchheimera w Dąbrowie Górniczej. Niektóre z podanych tu wiadomości mogą dotyczyć także -> Antoniny B.

Bibl.: Olszewski: Z kronik teatr.; Gaz. lub. 1885 nr 9; Gaz. pol. 1895 nr 107; Życie 1898 nr 28.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.