biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Wiktor Barabasz

nie żyje
ur. 1855-08-30, Bochnia
zm. 1928-07-25, Kraków

Biografia

BARABASZ Wiktor (30 VIII 1855 Bochnia - 25 VII 1928 Kraków), kapelmistrz. Kształcił się w Krakowie, a następnie w Wiedniu. Po powrocie do Krakowa zor­ganizował w 1879 chór akademicki, który zdobył wiel­kie uznanie publiczności krakowskiej. W 1886-1906 zajmował stanowisko dyr. Tow. Muzycznego i organi­zował sporadyczne widowiska operowe. W lecie 1894 współdziałał z T. Pawlikowskim w organizowaniu letniego sezonu opery i operetki w t. krakowskim. We wrześniu 1895 powołano go na dyr. opery, którą za­mierzano zorganizować w Krakowie, ale projekt ten nie został zrealizowany.

Bibl.: Błaszczyk: Dyrygenci (il.); PSB I (J. Reiss); SMP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.