teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Tadeusz Kierski

dyrygent, nie żyje
ur. 1912-10-17, Wiedeń
zm. 1980-04-12, Oslo

Biografia

KIERSKI Tadeusz (17 X 1912 Wiedeń - 12 IV 1980 Oslo), dyrygent, kierownik muz. teatru. Był synem Zbigniewa K. i Heleny z Wysockich, mężem Elżbiety Józefy z Habdank-Czarkowskich. W 1932 ukończył gimn. a w 1937 Wyższą Szkołę Handlu Zagranicznego oraz konserwatorium Pol. Tow. Muz. we Lwowie, gdzie kształcił się m.in. u E. Steinbergera i S. Łobaczewskiej. Jeszcze przed wybu­chem II wojny świat, współpracował z lwow. roz­głośnią PR. W 1940-46 przebywał na terenie ZSRR, był kier. muz. i dyrygentem (debiut w 1941) w Ludowym T. Kirgiskim i Rosyjskim T. Dramaty­cznym w Akłujbińsku. Do Polski wrócił w 1946 i zamieszkał w Szczecinie, gdzie jako kompozytor współpracował z rozgłośnią radiową. Od 1948 pra­cował w Warszawie, pocz. w Narodowym Banku Polskim. Dorywczo współpracował z PR. W tym czasie uzupełniał studia kompozytorskie u Z. Tur-skiego. W 1952 uzyskał dyplom w warsz. PWSM. Następnie pracował w Domu Wojska Pol. potem w PPIE. Był współzałożycielem warsz. T. Komedia (1954-57 pn. Estrada), dyrygentem tej sceny i jej kier. muz. od sez. 1960/61. Opracował na nowo, w stylu bliższym musicalowemu, komedie muz. i wodewile ("Porwanie Sabinek", "Królowa przedmie­ścia", "Karnawał warszawski"), komponował baśnie muz. dla dzieci ("Jaś i Małgosia", "Tomcio Paluch", "Dwanaście miesięcy" wg S. Marszaka), przygotował muz. niektóre prem., w tym musicalu amer. ("Zwa­riowana ulica", 1962), radzieckiego ("Ofelia pilnie poszukiwana", 1963) i pol. ("Straszny dworek", 1963). W końcu czerwca 1964 odszedł ze stan. kier. muz. T. Komedia. W warsz. T. Ludowym odbyły się praprem. jego musicali: "Kochankowie z Targówka" i "Tempo, mister Norrison". W sez. 1965/66 i 1968/69 był kier. muz. T. Ludowego. Przygotował muz. prem. musicalu "Niedopasowani, czyli Goliath-Wieloryb", przedstawienie "Opery za trzy grosze"; był współautorem muzyki do "Fanszetki z szałamają". Grywano też inne jego utwory scen. i komedie muz. dla młodzieży, np. "Emil i detektywi" (T. Syrena Warszawa, 1966), "Fontanna z Neptunem" (T. Mu­zyczny w Gdyni, 1976). Wespół z A. Osiecką i A. Jareckim napisał musicale: "Karuzela" wg J.N. Nestroya (T. Muzyczny w Gdyni, 1970), "Nie kłam kochanie" wg M. Hennequina (T. Muzyczny w Gdyni, 1972), "Girlsy" (z librettem wg powieści "Strachy", 1976). Komponował również ilustracje muz. do przedstawień (np. "Świerszcz za kominem" w T. Ziemi Mazowieckiej, "Cyrulik sewilski" w T. Ludowym, "Grzegorz Dyndała" w T. Klasycznym w Warszawie), muzykę do filmów animowanych i li­czne piosenki dla dzieci. Nie był twórcą zbyt ory­ginalnym, wolał opierać się raczej na sprawdzonych wzorach muzyki rozrywkowej i scenicznej. Jako kompozytor i kier. muz. był orędownikiem formy musicalu i komedii muz. nowszego typu. Przyczynił się w znacznej mierze do wprowadzenia tego ro­dzaju repertuaru na sceny polskie.

Bibl.: Almanach 1979/80; L. Kydryński: Przewodnik ope­retkowy, Warszawa 1977; Słownik autorów i kompozytorów ZAKR, Warszawa 1979; Akta, ZASP; Akta, ZAKR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.