teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Franciszek Michalik

nie żyje
ur. 1918-01-15, Ostrawa Czeska
zm. 1983-06-03, Czeski Cieszyn

Biografia

Franciszek Michalik (15 I 1918 Ostrawa - 3 VI 1983 Cieszyn Czeski), aktor, reżyser, kier. art. teatru. Kształcił się w Ostrawie i w Polskim Cieszynie, gdzie w 1939 ukończył seminarium nauczycielskie. W 1. 1945-51 był nauczycielem poi. szkoły średniej w Lu­tyni Dolnej. W 1951-55 występował na Sce­nie Polskiej T. w Cieszynie Czeskim, w 1. 1955-58 odbył studia na wydz. reżyserskim warsz. PWST (egzamin dyplomowy zdał 31 V 65), po czym wrócił na Scenę Polską jako reżyser. W 1960 został kier. art. tejże (do grudnia 1965). W 1. 1966-81 grał i reżysero­wał w T. Ziemi Opolskiej w Opolu, m. in. Grzegorza ("Kordian" Słowackiego), Filipczaka ("Ktoś nowy" Domańskiego), Jana ("Żegnaj Ju­daszu" Iredyńskiego), Hrabiego ("Mirandolina" Goldoniego), Mecenasa ("Idiotka" Acharda), Księdza Anastazego ("Przedwiośnie" wg Że­romskiego), Starostę ("Dziady" Mickiewicza), reżyserował np. "Karola", "Czarowną noc", "In­dyka" Mrożka, "Derby w pałacu" Abramowa, "Igraszki z diabłem" Drdy, "Poskromienie złoś­nicy" Shakespeare'a, "Pierwszy dzień wolności" Kruczkowskiego, "Hotel" Pietryka, "Księżniczkę na opak wywróconą" de la Barki.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1982/83. Tom XXIV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.