teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Tadeusz Kubalski

nie żyje
ur. 1903-01-03, Będzin
zm. 1963-08-05, Kalisz

Biografia

KUBALSKI Tadeusz ( 3 I 1903 Będzin - 5 VIII 1963 Kalisz), aktor, reżyser, dyr. teatru. Był synem Wacła­wa K. i Zofii z Miodków, mężem aktorki Kazimiery Starzyckiej. Po studiach na wydziale architektury Po­litechniki Warsz. pracował jako kreślarz i grafik. W czasie II wojny świat. przebywał w obozie jenieckim w Murnau i tam pracował jako aktor i reżyser w obo­zowym t. (reżyserował siedem sztuk, m.in. "Judasza z Kariothu" i "Fedrę", grał dwadzieścia siedem ról). Po powrocie do kraju (1947) zdał eksternistyczny egzamin aktorski i w 1949-51 występował w T. Powszechnym w Warszawie. Następnie studiował reżyserię w PWST. W 1955-58 był reżyserem w t. kieł., a w 1958 objął dyr. T. im. Bogusławskiego w Kaliszu. W czasie jego dyr. na scenie kaliskiej wystawiono m.in. "Heddę Gabler", "Kupca weneckiego", "Brata marnotrawnego", "Wujaszka Wanię", "Fantazego", "Wesele", "Pierścień wielkiej damy". Był inicjatorem i organizatorem pierwszych "kaliskich spotkań teatralnych". Grał m.in. role: Shylocka ("Ku­piec wenecki"), Ulryka ("Rosmersholm"), Bracka ("Hedda Gabler").

Bibl.: Almanach 1962/63; Marczak-Oborski: Teatr czasu woj­ny; PSB XVI (S. Kaszyński, tu bibl. i ikon.); Spis ZASP 1949; Biuletyn Informacyjny SPATiF 1963 s. 37; Gaz. pozn. 1963 nr 195; Programy, IS PAN.

Ikon.: NN: Portret, akw., 1938 - zb. J. Kubalskiego, Warsza­wa; J. Żebrowski: K. jako Bajan (Pluskwa), rys., repr., Express wiecz. 1956 nr 112.

Film.: 1961 - Rzeczywistość.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.