teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Ireneusz Erwan-Walczyk

nie żyje
ur. 1900-08-20, Zawiercie
zm. 1982-06-05, Piwniczna

Biografia

Ireneusz Erwan - Walczyk, także Żymirski (20 VIII 1900 Zawiercie - 5 VI 1982 Piwniczna), aktor, reż., dyr. teatru. Był słuchaczem wydz. chemii Politechniki Lwowskiej i szkoły dram. przy Lwowskim Instytucie Muzycznym. Od 1922 śpiewał też w chórze opery lwów., w l. 1923-25 występował na scenie lwów. w niewielkich rolach pod pseudonimem Żymirski. W 1925 zdał aktorski egzamin ZASP i został zaangażowany do T. Polskiego w Katowicach (1925-29, a w l. 1929-31 w zespole opery i operetki tego t.). W l. trzydziestych, z wyjątkiem sez. 1937/38, kiedy chorował, występował w T. Miejskim w Sosnowcu. Po II wojnie świat, grał, reżyserował i był współdyr. T. Województwa Kieleckiego w Kielcach (sez. 1945/46), następnie grał w T. Miejskim w Białymstoku (sez. 1946/47), T. Ziemi Opolskiej w Opolu (jesień 1947), T. Miejskim w Katowicach (1947-50 i sez. 1951/52). W l. 1950-52 był słuchaczem wydz. reżyserii warsz. PWST, równocześnie w sez. 1950/51 występował w warsz. T. Polskim. W sez. 1952/53 był aktorem, reż. i dyr. T. Ziemi Opolskiej w Opolu, następnie grał i reżyserował w T. Ziemi Rzeszowskiej w Rzeszowie (1953-56), T. Ziemi Krakowskiej w Tarnowie (1956-58), T. im. Siemaszkowej w Rzeszowie (1958-68), przy czym w ostatnim sez. już jako emeryt. Grał m.in. Pana Ralstona ("Dzień bez kłamstwa" Montgomery), Le Beau ("Jak wam się podoba" Szekspira), Fomina ("Młoda gwardia" Fadiejewa), Michała ("Grzech" Żeromskiego), Wernyhorę ("Wesele" Wyspiańskiego), Prospera ("Burza" Szekspira), Radosta ("Śluby panieńskie" Fredry), Anzelma ("Pierwszy dzień wolności" Kruczkowskiego). Reżyserował m. in. "Niemców" i "Przygodę z Vaterlandem" Kruczkowskiego, "Klątwę" Wyspiańskiego, "Księżniczkę Turandot" Gozziego, "Skandal w Hellbergu" Broszkiewicza, "Nocną opowieść" Choińskiego.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1981/1982

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.