Tadeusz Sygietyński

nie żyje
ur. 1896-09-24, Warszawa
zm. 1955-05-19, Warszawa

Biografia

SYGIETYŃSKI Tadeusz (24 IX 1896 Warszawa - 19 V 1955 Warszawa), kierownik muz. teatru, dyrygent. Był synem muzyka i pisarza Antoniego Ś., mężem aktorki i piosenkarki Miry Zimińskiej. Studiował w konserwatorium Galicyjskiego Tow. Muz. we Lwowie, potem w Instytucie Muz. w Warszawie, następnie wyjechał na dalsze studia do Lipska i Wiednia. Za granicą zaczął pracować jako dyrygent orkiestr opero­wych, m.in. w Grazu, Zagrzebiu i Lublanie. Po powro­cie do kraju współpracował w Warszawie z różnymi t. rewiowymi, m.in. był w 1920 kierownikiem muz. t. Miraż, a w 1933 T. Rozmaitości (przy ul.Kredytowej). W późniejszych latach pracował jako kier. muz. T. Miejskich we Lwowie i T. Letniego w Warszawie. Po II wojnie świat. był kierownikiem zorganizowanego przez siebie w 1949 zespołu pieśni i tańca ,,Mazowsze", dla którego opracował wiele pol. pieśni i tańców (m.in. "Siedem tańców Mazowsza na orkiestrę", 1951; "Szesna­ście pieśni Mazowsza", 1951).

Bibl.: Błaszczyk: Dyrygenci (ikon., il.); Sempoliński: Wielcy artyści; SMP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.