teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Mateusz Król

aktor, Teatr Współczesny Warszawa

Nagrody

1.

nagroda:Łódź - 30. Festiwal Szkół Teatralnych - Grand Prix za role Andrzeja Prozorowa w spektaklu "Trzy siostry", w spektaklu "Z Różewicza dyplom" oraz w spektaklu "Roberto Zucco" z PWSFTviT w Łodzi - nagroda ZASP
rok otrzymania:2012

2.

nagroda:Warszawa - Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia w twórczości artystycznej
rok otrzymania:2012

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.