teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stanisława Nowicka

ur. 1905-03-08, Warszawa
zm. 1990-10-24, Yorktown

Biografia

Stanisława Nowicka (1918 Orenburg - 20 V 1986 Warszawa), śpiewaczka. Studiowała na wydz. wokalnym PWSM w Warszawie. W l. 1955-65 była chórzystką, następnie inspektorką chóru Opery Objazdowej z siedzibą w Warszawie, a od 1 V 65 kier. organizacji pracy artystycznej tego t. Występowała też w partiach solowych (mezzosopranowych), m. in. jako Joanna ("Rigoletto" Verdiego, 1955), Kuzynka ("Madame Butterfly" Pucciniego, 1957).

Źródło: Almanach sceny polskiej 1985/86. Tom XXVII. Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa 1993.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.