teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Anna Blanka Szczepaniak

nie żyje
ur. 1951-04-16, Warszawa
zm. 1979-03-02, Warszawa

Biografia

SZCZEPANIAK Anna Blandyna (16 IV 1951 War­szawa - 2 III 1979 Warszawa), aktorka. Była córką Stanisława Sz. i Teodozji z domu Kukuła. Po maturze rozpoczęła studia na Wydz. Inżynierii Budowlanej Politechniki Warsz., po trzech miesią­cach przerwała je i przeniosła się do warsz. PWST. Ukończyła tu Wydz. Aktorski w 1974. W 1974-78 występowała w T. Polskim w Warszawie, a od 1 III 1978 w T. Syrena. Jej role: Charmian ("An­toniusz i Kleopatra"), Ewa ("Specjalność zakładu"), Wala ("Przy pełni księżyca"), Hanka ("Moralność pani Dulskiej"), Hanka Ordonówna ("Wielki Dodek"). Zmar­ła śmiercią samobójczą.

Bibl.: Almanach 1978/79; Ekran 1977 nr 26 (il.); Scena 1977 nr 12 (il.); Akta (tu fot.), ZASP; Akta, T. Syrena Warszawa.

Film.: 1975 - Dom moich synów (tv); 1976 - Daleko od szosy (s.tv), Złota kaczka (tv); 1977 - Około północy (tv), Polskie drogi (s.tv); Materiały - Archiwum TV War­szawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.