teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Michał Gazda

nie żyje
ur. 1927-11-07, Czerniowce
zm. 1969-11-06, Warszawa

Biografia

GAZDA Michał (7 XI 1927 Czerniowce na Bu­kowinie w Rumunii - 6 XI 1969 Warszawa), aktor. Był synem Władysława G. i Teofili z Wolańskich, mężem aktorki Barbary Krafftówny (ślub 1 VI 1953 w Warszawie). Gimnazjum ukończył w Czerniowcach; po maturze rozpoczął naukę w ru­muńskiej szkole dramatycznej. W 1944, po wkro­czeniu Armii Czerwonej do Rumunii, wstąpił do Wojska Pol. i wraz z armią przybył w 1945 do Polski. Działalność aktorską rozpoczął w 1948 w T. Śląskim w Katowicach; debiutował tu 31 XII t.r. jako Dworzanin Fryderyka ("Jak wam się podo­ba"); w sez. 1948/49 grał również na scenie teatru w Sosnowcu. W sez. 1949/50 występował w T. Polskim, Nowym i Komedii Muzycznej w Poznaniu, 1950/51 w pozn. T. Młodego Widza. W dniu 18 I 1950 zdał eksternistyczny egzamin aktorski, uzy­skując uprawnienia aktora zawodowego. Od 1951 występował na scenach warsz.: w T. Nowej War­szawy (od sez. 1951/52 do lutego 1955), T. Młodej Warszawy (od lutego 1955 do końca sez. 1955/56), gościnnie w T. Polskim w roli Ałmaszewa w "Spra­wiedliwych ludziach" (od 30 V 1953) i w T. Estrada (1956), nast. T. Komedia (sez. 1956/57 i 1957/58) oraz gościnnie w T. Syrena (od listopada 1957), w T. Dramatycznym (sez. 1959/60-1963/64), T. Na­rodowym (od sez. 1964/65 do grudnia 1968) i go­ścinnie w PPIE w Rzeszowie (1968). Od stycznia 1969 zaangażował się ponownie do T. Syrena. Wy­stępował w kabarecie Pod Egidą. Zginął w wypadku samochodowym. Grał niewielkie role, często epizody; wyróżniał się w komediach i komediach muz.; najważniejsze role: Osorio ("Zielony Gil"), Teter ("Dzikie łabędzie"), Lumley ("Jim i Jill"), Ralph ("Daj buzi, Kate"), Frantz ("Diabeł i Pan Bóg"), Jacobson ("Namiestnik"), Smółka ("Żywot Josepha"), Szyldwach ("Kordian"), Niemojewski ("Dziady"), Pastor Chasuble ("Lord z walizki") - ostatnia rola. Był również aktorem radiowym i fil­mowym.

Bibl.: Almanach 1969/70; Hist. filmu t. 3-5; L. Kuchtówna: Barbara Krafftówna, Warszawa 1975 s. 11, 44, 47; Linert: T. Śląski; Film 1969 nr 47; Teatr 1970 nr 3; Życie Warsz. 1969 nr 268; Afisze, programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.

Ikon.: J. Żebrowski: G. jako Ralph ("Daj buzi, Kate"), karyk., rys., repr. Express Wiecz. 1957 nr 245. Film.: 1954 - "Przygoda na Mariensztacie" (f.); 1955 - "Zaczarowany rower" (f.); 1959 - "Pociąg" (f.), "Orzeł" (f.); 1963 - "Gangsterzy i filantropi" (f.); 1966 - "Lekarstwo na miłość" (f.); Fragm. kronik film. z 1963 i 1965, Aren. WFD.

Nagrania: role - Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.