teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Janusz Jaroń

nie żyje
ur. 1907-07-03, Krzeszowice
zm. 1960-07-31, Warszawa

Biografia

JAROŃ Janusz, właśc. Machowski (3 VII 1907 Krze­szowice - 31 VII 1960 Warszawa), aktor. Podana w "Almanachu Sceny Polskiej" data śmierci 3 II 1960 mylna. Był synem Jana i Marii Machowskich. Po ukończeniu gimn. uczył się w jednej z prywatnych szkół dramatycznych. W 1928 zdał egzamin aktorski przed Komisją ZASP. W 1928-32 występował w T. Miejskim w Toruniu, w 1932-34 w T. Wołyńskim w Łucku, w 1934-35 w T. Polskim w Poznaniu, w sez. 1937/38 w T. Letnim w Warszawie, a w sez. 1938/39 w T. im. Sło­wackiego w Krakowie. Grał m. in. Edka ("Panna Maliczewska"), Czesława ("Przyjaciele"), Filona ("Balladyna"), Maciusia ("Zaczarowane koło"). Podczas II wojny świat. pracował jako ekspedient i magazynier. W 1946-49 występował w T. Kameralnym w Łodzi, potem wraz z zespołem przeniósł się do Warszawy do T. Współ­czesnego, w którym pozostał do 1958 (występował też okresowo w T. Narodowym). Od 1958 należał do zespo­łu T. Polskiego. Ważniejsze jego role z okresu powo­jennego: Delfin ("Joanna z Lotaryngii"), Peters ("Niemcy"), Błazen ("Wieczór Trzech Króli"), Doktor ("Kordian"), Erzi ("Trąd w pałacu sprawiedliwości"), Teofil ("Głupi Jakub"). Grał także w filmach.

Bibl.: Almanach 1959/60; Biuletyn Informacyjny SATiF 1960 nr 6/7; Życie Warsz. 1960 nr 184; Akta SPATiF nr 79.

Ikon.: J.Żebrowski: J. jako Doktor (Kordian), rys. repr. Express wiecz. 1956 nr 197; J. Żebrowski: J. jako Jowisz (Muchy), rys., repr. Express wiecz. 1957 nr 71; Fot. pryw.- SPATiF.

Film.: 1950 - Pierwszy start; 1953 - Domek z kart, Żołnierz zwycięstwa (2 części); 1954 - Pod gwiazdą frygijską, Uczta Baltazara; 1957 - Król Maciuś I.

Nagrania: Rola (Srebrna szkatułka) - Teatr PR; Rola (Joan­na z Lotaryngii), utwory lit. - Arch. Dok. Mechanicznej.

Źrodło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.