teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Maria Murawska-Czaderska

aktorka, nie żyje
ur. 1921-04-17, Piotrków Trybunalski
zm. 1986-05-31, Częstochowa

Biografia

Maria Murawska, zam. Czaderska (17 IV 1921 Piotrków Trybunalski - 31 V 1986 Częstochowa), aktorka. Jako kilkuletnie dziecko brała udział w przedstawieniach T. Reduta w Wilnie, następnie do 1939 w słuchowiskach dla młodzieży w wileńskiej rozgłośni PR. W tym samym r. zdała maturę. Po wojnie występowała w T. Miejskim w Gorzowie Wielkopolskim (1946) i T. Ziemi Opolskiej w Opolu (1947). W 1947 rozpoczęła studia aktorskie na II roku lódz. szkoły teatralnej, ale sytuacja materialna zmusiła ją wkrótce do powrotu do pracy w Opolu (1948-53). W 1949 zdała eksternistyczny egzamin aktorski. W sez. 1953/54 zaangażowała się do T. im. Mickiewicza w Częstochowie i grała tu do końca sez. 1955/56, następnie w T. im. Bogusławskiego w Kaliszu (1956-59), w T. Popularnym, potem T. Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu (1959-63), w Lubuskim T. im. Kruczkowskiego w Zielonej Górze (15 V 64 - 1967/68), w T. Dramatycznym w Wałbrzychu (1 I 68 - 1968/69), w T. im. Fredry w Gnieźnie (1969-74). Grała m. in. Luizę ("Intryga i miłość" Schillera), Melissę ("Zabobonnik" Zabłockiego), Blankę ("Szczygli zaułek" Shawa), Annę ("Grzech" Żeromskiego), Ruth ("Niemcy" Kruczkowskiego), Helenę ("Lekkomyślna siostra" Perzyńskiego), Gertrudę ("Hamlet" Shakespeare'a), Agrypinę ("Brytanik" Racine'a), Mary Tyrone ("Zmierzch długiego dnia" O'Neilla). W 1974 przeszła na rentę i ustąpiła ze sceny.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1985/86. Tom XXVII. Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa 1993.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.