teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Krzysztof Dekański

Biografia

Absolwent Wydziału Wokalno - Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie. Już podczas studiów rozpoczął działalność artystyczną, debiutując partią Colasa w operze "Bastien und Bastienne" W. A. Mozarta, pod batutą dyr. T. Chmielą. Brał udział w licznych koncertach akademickich oraz spektaklach przygotowanych w kooperacji Akademii Muzycznej i Opery Krakowskiej (m.in. "Miłość i intryga w operze", "W Krainie Czardasza").

Swój warsztat wokalny doskonalił podczas wielu kursów mistrzowskich u tak znakomitych artystów jak Prof. U. Trawińska - Moroz, Prof. A. Lehman, Prof. R. Karczykowski. W październiku tego roku został półfinalistą Międzynarodowego Konkursu Operowego w Marsylii (Francja).

Zaraz po ukończeniu studiów otrzymał angaż w Zespole Śpiewaków Miasta Katowic "Camerata Silesia", koncertując w wielu miastach Polski i Europy.

W kręgu jego zainteresowań artystycznych znajduje się zarówno muzyka operowa jak i oratoryjna. Występował do tej pory z zespołami Filharmonii Szczecińskiej, pod batutą dyrektora Z. Rycherta, M. Nesterowicza (W.A. Mozart - Requiem), oraz Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcjąP. Przytockiego i J. Łukaszewskiego.

W swoim dorobku artystycznym posiada następujące partie operowe:

Colas ("Bastien und Bastienne" W. A. Mozart),

Bartolo ("Wesele Figara" W.A. Mozart),

Don Basilio ("Cyrulik Sewilski" G. Rossini),

Masetto ("Don Giovanni" W.A. Mozart),

Doktor ("Traviata" G. Verdi),

Banco ("Macbeth ,,G.Verdi),

Hrabia Ceprano ("Rigoletto" G. Verdi),

Colline ( "Cyganeria" G. Puccini),

Gran Sacerdote ("Nabucco" G. Verdi)

Zadebiutował partią Bartola w operze "Wesele Figara" na deskach Opery na Zamku w Szczecinie pod dyrekcją P. Deptucha.

Nota własna

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.