Jerzy Wasowski

kompozytor, nie żyje
ur. 1913-05-31, Warszawa
zm. 1984-09-29, Warszawa

Biografia

Jerzy Ryszard Wasowski (31 V 1913 Warszawa - 29 IX 1984 Warszawa), aktor, kompozytor. Ukończył wydz. elektryczny Politechniki Warsz., w l. 1938-46 (z przerwą wojenną) pracował w Pol. Radiu na różnych stanowiskach, m. in. w dziale technicznym, jako spiker i reżyser akustyk. Podczas okupacji przygotowywał młodzież na tajnych kompletach do matury. W l. 1945-48 był aktorem Miej. T. Dramatycznych w Warszawie; na scenie T. Powszechnego i Comedii zagrał m. in. Redaktora Haustada ("Wróg ludu" Ibsena), Autora ("Dwa teatry" Szaniawskiego), Pułkownika Pickeringa ("Pygmalion" Shawa), Barona ("Nie igra się z miłością" Musseta), Jana ("Żeglarz" Szaniawskiego). Po powrocie do pracy radiowej, a potem i telewizyjnej (redaktor T. Humoru i Satyry) stał się w l. 1949-73 współtwórcą i wykonawcą wielu programów art., m. in. komponował muzykę do słuchowisk radiowych, do radiowego t. "Eterek" (1948-58), był współautorem (z Jeremim Przyborą) piosenek i ich świetnym interpretatorem jako jeden z głównych bohaterów telewizyjnego Kabaretu "Starszych Panów" (1958-67), piosenek kabaretu "Dudek". W serialu TV "Kroniki Bolesława Prusa" występował w roli Prusa. W swym oryginalnym dorobku muz. miał około siedmiuset piosenek (także dla dzieci), sto pięćdziesiąt ilustracji do słuchowisk radiowych, spektakli telewizyjnych i teatralnych oraz filmów, trzy musicale (np. "Machiavelli" do libr. Marianowicza i Grońskiego, wystawiany przez T. Muzyczne w Gdyni i Wrocławiu). Był współzałożycielem ZAKRu, wieloletnim członkiem ZaiKSu.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1984/85. Tom XXVI. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe - Warszawa 1989.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.