biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Kazimierz Sroczyński

nie żyje
ur. 1905-04-13, Nowy Dwór
zm. 1943-10, Łódź

Biografia

SROCZYŃSKI Kazimierz (13 IV 1905 Nowy Dwór - zm. podczas II wojny światowej), aktor. Był synem Edwarda Stanisława S. i Zofii z Bobrownickich. Ukoń­czył szkołę dram. w Warszawie. W 1929-31 występo­wał w Wilnie, w sez. 1932/33 w T. Wołyńskim, w sez. 1933/34 w t. łódzkim, w 1935-39 w t. toruńskim. Po wkroczeniu Niemców został 25X1939 aresztowany i wkrótce rozstrzelany. Grał role charakterystyczne, m.in. Sekretarza ("Dziady").

Bibl.: Kreczmar: Notatnik; Wroczyński: Pół wieku; Pam. teatr. 1963 z. 1-4 (lista strat); Afisze, MTWarszawa; List siostry Marii ze Sroczyńskich Kochanowiczowej z 6 V 1963, IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.