teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Tadeusz Kosudarski

nie żyje
ur. 1922-01-21, Warszawa
zm. 1972-11-14, Warszawa

Biografia

KOSUDARSKI Tadeusz (21 I 1922 lub 1923 Warszawa - 14 XI 1972 Warszawa), aktor. Był synem Wacława i Czesławy Kosudarskich. Ukoń­czył lic. handlowe. W czasie okupacji niem. był żołnierzem Harcerskich Grup Szturmowych - Sza­rych Szeregów; walczył w powstaniu warsz. w ba­talionie "Zośka". W 1947 zdał aktorski egzamin eksternistyczny w Miejskiej Szkole Dram. w War­szawie i rozpoczął występy w T. Polskim w War­szawie. W 1949 przeniósł się na jeden sez. do Lublina, w sez. 1950/51 występował w warsz. T. Powszechnym, w 1951-53 w T. Nowej Warszawy, w 1953-60 w T. Polskim (w 1956 grał w "Skow­ronku" J. Anouilha wystawionym przez T. Telewizji i "Po prostu"), w sez. 1960/61 w T. im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, w 1962-64 w T. Po­wszechnym w Łodzi, 1964-70 znowu w T. Polskim w Warszawie. W 1970-72 nie miał stałego enga­gement i współpracował z filmem pol., Teatrem TV i Estradą. Na sez. 1972/73 został zaangażowany do T. Ziemi Mazowieckiej. Grał m.in. takie role, jak: Don Sanszo ("Cyd"), Papkin ("Zemsta"), Jakub ("Głupi Jakub"), Gromski ("Porwanie Sabinek"), Kleant ("Świę­toszek"), Bernard ("Miarka za miarkę"), Uwe Sievers ("Fizycy"), Występował w wielu filmach pol., w których grał ponad sto ról, często epizodycznych.

Bibl.: Almanach 1972/73; Hist. filmu t. 4, 5; Warszawska Szkoła Teatralna. Szkice i Wspomnienia. Warszawa 1991; Film 1972 nr 49 (il.); Życie Warsz. 1972 nr 275, 276; Akta (tu fot.), ZASP; Programy, IS PAN; Rymkiewicz: T. Powszechny.

Ikon.: J. Żebrowski: K. jako Bertrand de Poulengey (Święta Joanna), rys., repr. Express Wiecz. 1957 nr 6; Fot. - Arch. Dok. Mech, IS PAN.

Film.: 1956 - Cień (f.); 1959 - Baza ludzi umarłych (f.), Lotna (f.); 1960 - Krzyżacy (f.), Tysiąc talarów (f.); 1961 - Odwiedziny prezydenta (f.), Przeciwko bo­gom (f.); 1963 - Kryptonim "Nektar" (f.), Ostatni kurs (f.), Zbrodniarz i panna (f.), Zerwany most (f.); 1964 - Pierwszy dzień wolności (f.), Przerwany lot (f.), Skąpani w ogniu (f.), Spotkanie ze szpiegiem (f.); 1965 - Barwy walki(f.), Podziemny front (s. tv), Sam pośród miasta (f.), Śmierć w środkowym pokoju (tv); 1968 - Kiedy miłość była zbrodnią (f. - prod. poi.-Berlin Zach.); 1969 - Człowiek z M-3 (f.), Pan Wołodyjowski (f.), Sąsiedzi (f.); 1970 - Album polski (f.), Jak rozpętałem II wojnę światową, cz. II (f.), Portret (tv), Romantyczni (f.); 1971 - Pierścień księżnej Anny (f.), Złote koło (tv); 1972 - Agent nr 1 (f.), Zabijcie czarną owcę (f.); Fragm. kronik film. z 1956-67, Arch. WFD; Materiały - Archiwum TVWarszawa.

Nagrania: Role - Red. Dok. Mech.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.