Erwin Axer

nie żyje
ur. 1917-01-01, Wiedeń
zm. 2012-08-05, Warszawa

Nagrody

1.

nagroda:Nagroda Państwowa II stopnia (z Adamem Tarnem) za inscenizację i reżyserię przedstawienia "Zwykła sprawa" A.Tarna w Teatrze Współczesnym w Warszawie
rok otrzymania:1951

2.

nagroda:Nagroda państwowa II stopnia za inscenizację i reżyserię przedstawienia "Domek z kart" Emila Zegadłowicza i Marii Koszyc w Teatrze Współczesnym w Warszawie
rok otrzymania:1953

3.

nagroda:Nagroda państwowa I stopnia w sekcji teatru za artystyczną działalność teatralną w minionym 10-leciu
rok otrzymania:1955

4.

nagroda:Nagroda im.Leona Schillera
rok otrzymania:1956

5.

nagroda:Nagroda im.Boya za osiągnięcia reżyserskie w Teatrze Współczesnym w Warszawie
rok otrzymania:1960

6.

nagroda:Warszawa - nagroda ministra kultury i sztuki I stopnia za reżyserię przedstawień: "Ifigenia w Taurydzie" Johanna Wolfganga Goethego i "Kariera Artura Ui" Bertolta Brechta w Teatrze Współczesnym w Warszawie
rok otrzymania:1962

7.

nagroda:Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną w latach 1960-1962
rok otrzymania:1963

8.

nagroda:Katowice - FSRiR - nagroda I stopnia za reżyserię przedstawienia "Trzy siostry" Antoniego Czechowa w Teatrze Współczesnym w Warszawie
rok otrzymania:1963

9.

nagroda:Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki ZSRR za zasługi w krzewieniu współpracy kulturalnej między Polską a Związkiem Radzieckim
rok otrzymania:1970

10.

nagroda:Nagroda z okazji Dnia Nauczyciela za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczno-wychowawcze
rok otrzymania:1971

11.

nagroda:Medal im.Kainra za osiągnięcia artystyczne
rok otrzymania:1971

12.

nagroda:Nagroda Miasta st.Warszawy
rok otrzymania:1979

13.

nagroda:Dyplom Ministerstwa Kultury ZSRR
rok otrzymania:1979

14.

nagroda:Wrocław - XX FPSW - nagroda za reżyserię przedstawienia "Krawiec" Sławomira Mrożka w Teatrze Współczesnym w Warszawie
rok otrzymania:1979

15.

nagroda:Warszawa - Nagroda m.st. Warszawy
rok otrzymania:1980

16.

nagroda:Nagroda Polskiego Ośrodka ITI za upowszechnianie polskiej kultury teatralnej za granicą
rok otrzymania:1993

17.

nagroda:Warszawa - I OKNWPSW -nagroda za reżyserię przedstawienia "Miłość na Krymie" Sławomira Mrożka w Teatrze Współczesnym w Warszawie
rok otrzymania:1995

18.

nagroda:Nagroda Specjalna Sekcji Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka ITI za zbiór esejów z lat 1978-2003 pt. "Z pamięci"
rok otrzymania:2007

19.

nagroda:Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
rok otrzymania:2007

20.

nagroda:Nagroda "Dzieło życia" przyznana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego za "całokształttwórczości artystycznej"
rok otrzymania:2008

21.

nagroda:Warszawa - Honorowy Obywatel Stolicy
rok otrzymania:2008

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.