teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jolanta Janiczak

Nagrody

1.

nagroda:Opole - XXXIV Opolskie Konfrontacje Teatralne "Klasyka Polska" - wyróżnienie za utwór sceniczny (wspólnie z Wiktorem Rubinem) "Lalka" z Teatru Polskiego we Wrocławiu
rok otrzymania:2009

2.

nagroda:Kraków - Festiwal BOSKA KOMEDIA - wyróżnienie za dramaturgię do spektaklu "Joanna Szalona; Królowa"
rok otrzymania:2011

3.

nagroda:Warszawa - Paszport "Polityki" w kategorii "teatr" wspólnie z Wiktorem Rubinem "za brawurowe spektakle, które odsłaniając mechanizmy konstruowania oficjalnych biografii, równie wiele mówią o historii, co o współczesności oraz za język mieszający czasy, prespektywy i doświadczenia, jednocześnie demaskatorski i niezykle intensywny"
rok otrzymania:2014

4.

nagroda:Stypendium "Młoda Polska"
rok otrzymania:2014

5.

nagroda:Szczecin - XLIX Przegląd Małych Form Teatralnych KONTRAPUNKT - wyróżnienie za tekst "Caryca Katarzyna"
rok otrzymania:2014

6.

nagroda:Gdynia - Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port - Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna za sztukę "Sprawa Gorgonowej"
rok otrzymania:2016

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.