teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Krystyna Meissner

Kariera telewizyjna

Dom Bernardy Alba

Federico García Lorca
forma twórczości:reżyseria
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1973-03-05

Lekkomyślna siostra

Perzyński Włodzimierz
forma twórczości:reżyseria 
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1974-10-14

Śniadanie u Desdemony

Krasiński Janusz
forma twórczości:reżyseria 
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1975-01-06

Wielki człowiek do małych interesów

Aleksander Fredro
forma twórczości:reżyseria
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1975-12-29

Wysoka stawka

Charles Dyer
forma twórczości:reżyseria
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1977-12-09

Stary dom

Kazancew Aleksiej
forma twórczości:reżyseria 
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1981-11-16

Zaczarowane jezioro

Arkadiusz Jakubik
forma twórczości:reżyseria
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1996-06-09

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.