teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Małgorzata Sikorska-Miszczuk

Nagrody

1.

nagroda:XIII Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej - wyróżnienie za tekst sztuki "Śmierć człowieka-wiewiórki"
rok otrzymania:2007

2.

nagroda:Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczensej - Nagroda za tekst sztuki "Walizka"
rok otrzymania:2009

3.

nagroda:Szczecin - Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT - Nagroda Promocyjna im. Kazimierza Krzanowskiego - za tekst do przedstawienia "III Furie" i rewizje mitu Matki Polki (wspólnie z Magdą Fertacz i Sylwią Chutnik)
rok otrzymania:2012

4.

nagroda:Gdańsk - Gdańska Nagroda Dramaturgiczna za tekst "Popiełuszko. Czarna msza"
rok otrzymania:2012

5.

nagroda:Czechy - Nagroda im. Ferdynanda Wańka za tekst "Kraj, którego obywatelom uciekły serca, zostawiając listy"
rok otrzymania:2013

6.

nagroda:Warszawa - XXII Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Sztuki Współczesnej - nagroda dla najlepszego tekstu dopuszczonego do konkursu - "Burmistrz"
rok otrzymania:2016

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.