biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Henryk Drzewiecki

nie żyje
ur. 1873
zm. 1937-10-04, Wyszków

Biografia

DRZEWIECKI Henryk, pseud. Martens (1873 w gu­berni warsz. - 4 X 1937 Wyszków nad Bugiem), śpie­wak. Szkołę średnią ukończył w Radomiu, wydział prawa na uniw. w Petersburgu, gdzie uzyskał stopień doktora. Śpiewu uczył się w konserwatorium w Peters­burgu u S. Gabla i A. Cotogniego, a następnie we Wło­szech: u Coena w Wenecji i E. Barbaciniego w Medio­lanie. Debiutował w 1899 w Walencji w Hiszpanii w partii Księcia Mantui ("Rigoletto"). Po występach w Livorno, Modenie i Wenecji zaangażował się do T. Miejskiego we Lwowie, gdzie w 1900-02 śpiewał m.in. partie Rustana ("Urwasi") i Ketlinga ("Pan Wołodyjowski"). Z zespołem t. lwów. występował w lecie 1901 i 1902 w Krakowie. 21 V 1902 debiutował w WTR w partii Stefana ("Straszny dwór"), 29 V - Alfreda ("Traviata"), 31 V w partii tyt. w "Fauście", 8 VI w partii Jontka ("Hal­ka") i 19 VI - Lionela ("Marta"). Został zaangażowany od nowego sezonu do zespołu opery WTR i występował do ich likwidacji w 1915. Wyjeżdżał wielokrotnie na występy gościnne, m.in. do Krakowa (1903, 1910) i Lwowa (1905, 1910). W 1907 występował we Włoszech (m.in. w Ferrarze) pod pseud. Martens. W sez. 1915/16 śpiewał i reżyserował w warsz. T. Wielkim. W prasie wielokrotnie podkreślano jego wysoki kunszt wokalny i inteligentną interpretację wykonywanych ról. Na scenie warsz. T. Wielkiego występował w trzydziestu dwóch partiach tenorowych, wśród których były pierwsze wykonania w Warszawie: Nadira ("Poławiacze pereł"), Hermiasa ("Filenis"), Pedritta ("Pasterka kóz"), Costy ("Wyrok"), Cavaradossiego ("Tosca"), Pinkertona ("Madame Butterfly"). Wycofawszy się ze sceny ok. 1916 został sędzią okręgowym w Radomiu, a potem rejentem w Wyszkowie nad Bugiem.

Bibl.: Almanach, Lwów 1911 (il.); Okręt s. 372; Pajączkowski: Teatr lwow.; PSB V (Z. Jachimecki); EMTA 1900 nr 31, 1902 nr 26, 29; Prz. Notarialny 1937 nr 20; Straus: Repertuar 1914-15, 1915-16.

Ikon.: Fot. pryw. i w rolach - IS PAN, MTWarszawa.

Nagrania: Arie z oper (Rycerskość wieśniacza, Straszny dwór) - MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.