teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jacek Weksler

Biografia

Jacek Weksler - filolog, reżyser, menedżer, związany z wrocławskimi teatrami: OTO Kalambur, Teatrem Wędrującym, Teatrem Współczesnym i Teatrem Polskim. Absolwent filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego i podyplomowych studiów menedżerskich w SGH, uprawnienia reżyserskie zdobył eksternistycznie, z nadania Komisji Ministerstwa Kultury i Sztuki prowadzonej przez Aleksandra Bardiniego.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych reżyserował spektakle teatralne w Teatrze Współczesnym i Teatrze Wędrującym, który założył i prowadził w latach osiemdziesiątych, a także w Teatrze Kessarianis w Atenach. W latach 1975-1980 był asystentem dyrektora Teatru Współczesnego, a potem (1980-84) jego zastępcą. W 1987 roku został Dyrektorem Organizacyjnym Międzynarodowego Festiwalu Teatru Otwartego we Wrocławiu, a w latach 1989-1993 był Dyrektorem Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych. Jednocześnie, w latach 1988-1990, kierował Impresariatem w Teatrze Polskim we Wrocławiu, a w następnym dziesięcioleciu (1990-2000) był Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym tego teatru, który w tym czasie stał się jedną z najważniejszych scen w kraju.

Przez następne pięć lat (1999-2004), był Dyrektorem Teatru TV, pomysłodawcą wyboru "złotej setki", najlepszych polskich spektakli telewizyjnych oraz pomysłodawcą i realizatorem trzech edycji Festiwali Polskiego Radia i Teatru Telewizji "Dwa teatry", organizowanych w Sopocie. Przez ostatnie dwa lata tworzył nowy kanał telewizyjny TVP Kultura, jako jego założyciel i pierwszy dyrektor.

Jednocześnie pełnił wiele ważnych funkcji społecznych. W latach dziewięćdziesiątych był Wiceprezesem Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Prezesem Wrocławskiego Oddziału Fundacji Kultury, a następnie Dolnośląskiej Federacji Kultury. W latach 1997-2002 pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, a w latach 2003-2005 był Wiceprezesem Unii Polskich Teatrów.

Za swoją działalność został uhonorowany został Nagrodą Rady Programowej TVP S.A. za najpełniejszą realizację idei misji Telewizji Polskiej S.A., Nagrodą Klubu Krytyki Teatralnej im. Stefana Traugutta za wprowadzenie do Teatru TV sztuk współczesnych i dwoma nominacjami - do nagrody NIPTEL i nagrody im. Dariusza Fikusa - za stworzenie TVP Kultura.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.