biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Maria Mirska

nie żyje
ur. 1888-05-30, Warszawa
zm. 1945-01

Biografia

MIRSKA Maria, właśc. Laskowska, zamężna Kiciń­ska (30 V 1888 Warszawa - styczeń 1945), aktorka. Debiutowała zapewne w 1904 w Zakopanem pod na­zwiskiem Laskowska. W sez. 1904/05 występowała w T. Polskim w Poznaniu, w 1907 prawdopodobnie w T. Polskim w Wilnie. W kwietniu 1908 pod pseud. Mirska debiutowała w WTR w "Erosie i Psyche"; wkrót­ce została zaangażowana do zespołu dramatu i pozo­stała w nim do 1915, wyjeżdżając niekiedy na gościnne występy, m.in. do Kijowa (1914). 18 VII 1913 w Wil­nie wyszła za mąż za ziemianina Mieczysława Kiciń­skiego, ale nadal używała pseud. Mirska. W 1915 wyjechała do Rosji, w 1916 występowała w T. Pol­skim w Moskwie, potem prawdopodobnie w Kijowie. W początku 1919 powróciła do Warszawy i odtąd należała do zespołu T. Rozmaitości, a od 1924 T. Na­rodowego, występując też czasem na scenach innych T. Miejskich. Wyjeżdżała też na gościnne występy do Łodzi (1920), Wilna (1921), w 1921 brała udział w ob­jeździe obejmującym m.in. Toruń, Grudziądz. Od 1931 nie miała stałego engagement; występowała tylko zapewne w 1934 w t. Hollywood i współpracowała z zespołami amatorskimi. Podczas II wojny świat. grała w warsz. t. jawnych: w 1941-43 w t. Komedia, a w 1944 w t. Bohema. W 1911-22 występowała w fil­mach, m.in. w "Dziejach grzechu", "Zaczarowanym kole". Grała takie role jak: Panna Młoda ("Wesele"), Młoda ("Klątwa"), Jewdocha ("Sędziowie"), Krasawica ("Bolesław Śmiały"), Roza ("Lilla Weneda"), Elżbieta ("Maria Stuart" F. Schillera), Rollisonowa ("Dziady"). Niektóre z poda­nych tu wiadomości (z 1907, 1934) nie są pewne, mogą bowiem dotyczyć -> Marii Mirskiej-Zarembiny.

Bibl.: Łoza: Czy wiesz I; Szyfman: Labirynt (il.); Kur. warsz. 1913 nr 197; Scena i Sztuka 1908 nr 21; Tyg. ilustr. 1908 nr 14; Afisze, IS PAN; Straus: Repertuar 1914-15.

Ikon.: Fot. pryw. i w rolach - IS PAN, MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.