biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Józef Józefowicz

nie żyje
ur. 1889-07-14, Kalisz
zm. 1936-07-20, Warszawa

Biografia

JÓZEFOWICZ Józef, właśc. J. Lebioda (14 VII 1889 Kalisz - 20 VII 1936 Warszawa), aktor, śpiewak, re­żyser. Był mężem śpiewaczki Karoliny J. Po ukończeniu czterech klas gimn. zaczął występować w 1906 w Ka­liszu przyjmując pseud. Józefowicz, którego stale używał. W 1908 występował w Ciechocinku w zespole F. Felińskiego, w sez. 1909/10 w Lublinie u J. Myszkow­skiego, następnie tamże w zespole działowym. W 1911 zapewne on występował w T. Popularnym w Warsza­wie, później w Sosnowcu i Częstochowie, w 1916 w T. Współczesnym w Warszawie, w 1917 w t. Sfinks, w 1918 znów w T. Współczesnym, ale informacje te mogą również dotyczyć innego aktora tego nazwiska. W 1919 występował w Sosnowcu w zespole H. Czarneckiego, w 1921 w T. Nowości w Krakowie, w 1922-24 w T. Polskim w Wilnie, gdzie był też reżyserem operetki, w 1924-30 w T. Miejskim w Bydgoszczy, w 1932 w T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu, w 1934 zapewne w t. Wielka Operetka w Warszawie. Występował przede wszystkim w rolach operetkowych, m.in. jako Deligny ("Gri-Gri"), Hipolit ("Frasquita").

Bibl.: Programy, MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, Pwn Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.