teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Tadeusz Żeleński-Boy

nie żyje
ur. 1874-12-21, Warszawa
zm. 1941-07-03, Lwów

Biografia

BOY-ŻELEŃSKI Tadeusz, wlaśc. T. Kamil Marcjan Żeleński (21 XII 1874 Warszawa - 3 lub 4 VII 1941 Lwów). Był synem kompozytora Władysława Żeleńs­kiego i Wandy z Grabowskich. Znany pisarz, tłumacz, publicysta, krytyk teatralny. W 1906-08 współpracował z krak. kabaretem lit. Zielony Balonik, głównie jako autor tekstów. W 1919-22 ogłaszał recenzje teatr. w krak. "Czasie", a 1923-39 w warsz. "Kurierze Po­rannym" oraz "Ilustrowanym Kurierze Codziennym". Zebrał je w tomach: "Flirt z Melpomeną" (t. I-X, War­szawa 1920-32), "Okno na życie" (Warszawa 1933), "Ludzie i bydlątka" (Warszawa 1933), "Reflektorem w serce" (Warszawa 1934), "Romanse cieniów" (Warszawa 1935), "Perfumy i krew" (Warszawa 1936), "Krótkie spięcia" (Warszawa 1938), "Murzyn zrobił..." (Warszawa 1939). Był autorem licznych studiów pozostających w związku z ówczesnym życiem teatr., jak np. "Obrachunki fredrow­skie" (Warszawa 1934), oraz z historią dramatu, jak np. "Molier" (Warszawa 1924). Tłumaczył m.in. utwory dram. Moliera (otrzymał za to palmy Akademii Francuskiej), P. Marivaux, A. de Musseta. Działalnością swą wy­wierał znaczny wpływ na życie teatr. w Polsce, ale jego praca ściśle teatr. ograniczała się do sez. 1923/24, kiedy był kier. lit. T. Polskiego w Warszawie.

Bibl.: J. Kott: Dziennik Boya w osiemnastu tomach, wstęp do wyd.: T. Żeleński (Boy): Flirt z Melpomeną. Wieczór pierwszy i drugi. Warszawa 1963; Lorentowicz: T. Polski; SWPP I; B. Winklowa: Tadeusz Żeleński-Boy, Warszawa 1967 (il.).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.