teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Lucjan Rydel

nie żyje
ur. 1870-05-17, Kraków
zm. 1918-04-08, Bronowice

Biografia

RYDEL Lucjan (17 V 1870 Kraków - 8 IV 1918 Bronowice), dyr. teatru, reżyser. Znany poeta, dramatopisarz, tłumacz i krytyk teatralny. W sez. 1904/05 współ­pracował dorywczo z krak. T. Ludowym K. Gabryelskiego i niekiedy tam reżyserował. Od 1 X 1915 do 31 VIII 1916 pełnił funkcje dyr. T. im. Słowackiego w Krakowie. Sez. otworzył wznowieniem komedii "Polka w Ameryce". Ze względu na ogromne trudności finansowe, z jakimi borykał się t. w czasie wojny, nie mógł realizować ambitnego planu repertuarowego. W programie t. przeważały komedie i farsy. Udało się jednak R. wystawić i takie sztuki jak: "Komedia omyłek", "Pigmalion", "Legenda o królu", "Troilus i Kressyda". Pod koniec sez. dla ratowania frekwencji zorganizował gościnne występy L. Solskiego i W. Siemaszkowej.

Bibl.: Bar: Dzieje t. krak. s. 140-142; J. Dużyk: Droga do Bronowic, Warszawa 1968; Obraz literatury, seria V, t. I (tu bibl.); Afisze, IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.