teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Włodzimierz Perzyński

nie żyje
ur. 1877-08-06, Opoczno
zm. 1930-10-21, Warszawa

Biografia

PERZYŃSKI Włodzimierz (6 VIII 1877 Opoczno - 21 X 1930 Warszawa), kierownik literacki. Znany dramatopisarz, poeta, prozaik i publicysta. W sez. 1922/23 pełnił funkcję kierownika lit. T. Stołecznych w Warszawie. W późniejszym okresie współpracował z dyr. T. Polskiego i T. Małego.

Bibl.: Obraz literatury t. II Seria V (tu bibl.); Kur. warsz. 1922 nr 223.

Ikon.: W. Weiss: Portret, tempera, 1901, repr. fot. - IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.